İştirakimiz Enda Enerji Holding A.Ş., Halka Arzına Yönelik SPK'ya Ön İzin Başvurusunda Bulundu

Şirketimizin, 80.473.240 adet nominal paya karşılık %26,82 oranında doğrudan ve dolaylı iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 24.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan halka arz kararı kapsamında 27.12.2019 tarihinde (bugün) Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.