Şirketimiz iştiraklerinden Innoted Teknoloji A.Ş.'nin 29 Mayıs 2014 tarihinde yapılan

Şirketimiz istiraklerinden Innoted Teknoloji A.Ş.'nin 29 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket'in 2.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 1.000.000-TL nakit artırımla 3.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup,  şirketimiz 600.000-TL karşılığında söz konusu artırıma katılacaktır. Sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimizin sermaye payı tutarı 800.000-TL'den 1.400.000-TL'ye; iştirak oranı ise %40'tan %46,67'ye yükselecektir.