Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan maden (bakır) sahası ruhsatı ihalesi kazandı

Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit işletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Tokat ili Niksar İlçesinde bulunan maden (bakır) sahası ruhsatının ihalesini kazanmış p, 25.12.2018 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsat satın almıştır.