Şirketimizin %68,52 bağlı ortaklığı olan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış

Şirketimizin %68,52 bağlı ortaklığı olan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi'nin 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket'in 6.500.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.500.000-TL artırımla 8.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.