Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Enda Enerji Holding A.Ş.'ye %21,45 oranında ortak oldu.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 05.10.2015 tarihinde ağırlıklı olarak yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş.’nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 139.014.362 TL çıkarılmış sermayenin nakit artırımı yoluyla 234.000.000 TL’ye çıkarılması sürecinde, toplam sermayenin % 21,45’ine karşılık gelen 50.196.428 TL nominal değerdeki payları satın almıştır.