Standard Boksit İşletmeleri A.Ş, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan 2 adet maden (boksit) sahası ruhsatı ihalesini kazandı.

Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Antalya ili Akseki bölgesinde bulunan 2 adet maden (boksit) sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 22.04.2019 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek 2 adet ruhsatı satın almıştır.

Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası 6 farklı bölgede olmak üzere toplam 13 adete yükselmiştir.