Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 14.200.000-TL'ye çıkarıldı.

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 9.650.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 4.550.000 TL bedelsiz artırımla 14.200.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 1.854.125-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 3.932.375-TL'den 5.786.500-TL'ye yükselmiştir.