YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ile faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ekonomik, çevresel ve sosyal değerleri korumayı ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz.

Verusa Holding yenilenebilir enerji yatırımları, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleri ile enerji üretimi yapan Enda Enerji Holding A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) şirketlerinden oluşuyor.

Grup, Türkiye’de toplam 194,414 MW kurulu gücünün %100’ü yenilenebilir enerjiden oluşan, 6 hidroelektrik, 5 rüzgar ve 1 jeotermal santraline sahip üretim portföyü ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilke edinerek yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatları değerlendiriyor.