Öne Çıkanlar

VERUSA GRUBU ŞİRKETLERİ

Daha sürdürülebilir bir dünya için çıktığımız yolculuğun anlamlı bir katkı yaratması için çalışıyoruz…

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere kaynaklarımızı, girişim sermayesi yatırımlarından, bilişim teknolojilerine, madencilikten, selüloz ve çelik yapı üretimine farklı sektörlere yönlendiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor, değişen piyasa koşullarına uyum sağlarken geleceğe katma değer yaratacak her türlü fikir ve projeyi destekliyoruz.

Tüm operasyonlarımızda insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktamıza alarak, yenilikçi uygulamalar ile sektördeki güçlü konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.