İNSAN KAYNAKLARI

Verusa Holding ve bağlı şirketleri, insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancıyla çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı hedeflemektedir.

Verusa Grubu,  İnsan Kaynakları Politikası kapsamında, işe alım, ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik hali, politik görüş gibi konularda ayrımcılık yapılmamasını destekleyecek yaklaşım ve uygulamalarla hareket eder.

Grubumuzun hedefi, “İnsan Kaynakları” yönetiminin temeli olan fırsat eşitliği ve çeşitliliğinin ekonomik kalkınmaya katkısının yanı sıra, adil bir kurum kültürü oluşturmak ve “tercih edilen bir işveren” konumunu sürdürülebilir kılmaktır.

Verusa Grubu, ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.  Aynı hassasiyetle, Grubumuz tedarikçilerinden de “Verusa Holding İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kuralları” dahilinde hareket etmelerini bekler.

Verusa Holding ve tüm bağlı şirketlerimizde çalışan seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, gelişime açık, değişime ve yeniliklere hızla ayak uydurabilen, kurumsal kültürümüzü benimseyerek işlerimizi hayata geçirecek yetkinliğe sahip adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

Doğru yeteneklerle çalışmanın farkında olarak, Grubumuza katılan tüm çalışanlarımızla birlikte uzun vadeli kariyer planları yaratmayı ve yeni yetenekleri çekebildiğimiz bir iş ortamına sahip olmayı hedefliyoruz.

Verusa Holding İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar
Verusa’daki staj ve kariyer fırsatlarına başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

info@verusa.com.tr